Štúdie


Všetky štúdie na našej platforme majú oficiálne povolenie od etickej komisie / príslušných kontrolných orgánov a sú uskutočňované výhradne renomovanými výskumnými inštitúciami. Pred účasťou na štúdii sa prosím uistite, či spĺňate všetky kritériá pre účasť a vyhýbajte sa štúdiám, ktoré by mohli pre Vás alebo Vaše okolie predstavovať riziko.

Kategórie

Biochémia

Nové štúdie

Biochémia

Detekcia Nových Psychoaktívnych Látok v Mikrovzorkách Krvi...

Každý rok dochádza u tisícov mladých ľudí k ťažkému poškodeniu zdravia v dôsledku...

50/50 Účastníkov
Ukončená